Przeglądy instalacji elektrycznej gazowych

Zajmujemy się sprawdzaniem stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz gazowych. Podczas przeprowadzania oględzin kontrolujemy stan widocznych części przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów.

przeglady